TKP HEADLINE

แก้วจอมแก่น


ประเภท/กลุ่มข้อมูล :  รักการอ่าน
รายละเอียดข้อมูล :  ชื่อหนังสือ แก้วจอมแก่น
    :  ชื่อผู้แต่ง พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชมารี  โดยใช้นามปากกา  แว่นแก้ว
    :  สำนักพิมพ์.  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
    :  ปีที่พิมพ์. 2552
    :  สรุปเรื่องย่อ/สาระสำคัญ แก้วจอมแก่น" เป็นเรื่องราวที่ทรงพระราชนิพนธ์ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพังงา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand