TKP HEADLINE

วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติในพระอุปถัมป์ (เขาม่วง)วัดแห่งนี้สมชื่อวัดป่าจริงๆเพราะโอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวครึ้ม ร่มรื่น นกยูงและฝูงไก่ป่าที่นี่คุ้นคนมากค่ะ ไม่ตระหนกตกตื่นกับการมาเยือนของคนแปลกหน้า อ่านเพิ่มเติม....

วัดบางเสียด

วัดบางเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม...

วัดอินทภูมิ (วัดปากถัก)วัดอินทภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 2ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่บนควน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญแบบถาวร กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างอาชีพใหม่แก่ผู้มองหาอาชีพเสริมและอาชีพใหม่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ่านเพิ่มเติม...

แก้วจอมแก่น


ประเภท/กลุ่มข้อมูล :  รักการอ่าน
รายละเอียดข้อมูล :  ชื่อหนังสือ แก้วจอมแก่น
    :  ชื่อผู้แต่ง พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชมารี  โดยใช้นามปากกา  แว่นแก้ว
    :  สำนักพิมพ์.  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
    :  ปีที่พิมพ์. 2552
    :  สรุปเรื่องย่อ/สาระสำคัญ แก้วจอมแก่น" เป็นเรื่องราวที่ทรงพระราชนิพนธ์ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" อ่านเพิ่มเติม...

วัดปาโมกข์ (วัดปากพู่)วัดปาโมกข์ ตั้งอยู่เลขที่ 59 บ้านปากพู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน อาณาเขตที่ตั้งวัดกว้าง ประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 9เมตร ยาว 18เมตร โครงสร้างเป็นอาคารไม้สร้างแบบชั่วคราว ศาลาการเปรียญกว้าง15เมตร ยาว 30เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น วัดาโมกข์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2412 อ่านเพิ่มเติม...

กศน.ตำบลบางเตยกศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

เอ็กซ์โซติค ฟิชชิ่งระหว่างการเข้าพัก ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ำจืดโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม...

หลาดน้ำคลองงา


“หลาดน้ำคลองงา” ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนริมคลองพังงา ถนนสายเลี่ยงตลาดเมืองพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.  ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนเมืองเทศบาลบาลเมืองพังงา  อ่านเพิ่มเติม...

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา


ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา
ประวัติห้องสมุด
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ริเริ่มก่อตั้งครั้งแรก โดยได้งบประมาณจัดซื้อหนังสือจากจังหวัดพังงาปีละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนอาคารห้องสมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เช่าอาคาร ในเขตเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ่านเพิ่มเติม...

กศน.ตำบลท้ายช้าง


1. ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง : กศน.ตำบลตำบลท้ายช้าง ตั้งอยู่อาคารศูนย์ ศสมช. ซอยบางแห้ง ชุมชนนากรอกคอกหญ้า ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
2. พิกัดตำแหน่ง : 8.881025 98.269704
3. ข้อมูลบุคลกร : นางสาวภาสินี  รักเมือง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลท้ายช้าง อ่านเพิ่มเติม...

ชายทะเลบ้านใต้

หาดปูมดแดง หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หาดตั้งเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่มีปูมดแดงอาศัยอยู่ชุกชุมมากที่สุดในประเทศไทย  อ่านเพิ่มเติม...

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ตั้งอยู่ในตำบลท้ายช้าง ริมถนนเพชรเกษม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาใช้ศาลากลางหลังเก่าเป็นที่จัดแสดงงาน ลักษณะตัวอาคารมีจุดเด่นที่มีความสวยงามในแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมแบบ  อ่านเพิ่มเติม...

สวนยาง

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อ่านเพิ่มเติม...

วัดทักษิณาวาส


วัดทักษิณาวาส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๗ โดยพระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดใต้ควน” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทักษิณาวาส” คงมีความหมายใกล้เคียงกับนามเดิม วัดทักษิณาวาส อ่านเพิ่มเติม...

สำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน


สำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน อยู่ตำบลท้ายช้าง ในตัวเมืองพังงา หากเดินทางจากภูเก็ตเข้าตัวเมืองพังงา ผ่านศาลากลางจังหวัดพังงาประมาณ 600 ม. ด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปประมาณ 400 ม. จะถึงสำนักสงฆ์  อ่านเพิ่มเติม...

กศน.ตำบลรมณีย์


กศน.ตำบลรมณีย์ มีการบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน อ่านเพิ่มเติม...

สารทเดือนสิบ
เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต อ่านเพิ่มเติม...

วัดประพาสประจิมเขต


ประวัติ
จุดล่องเรือผจญภัย นั่งแพไม้ไผ่สลับกับเรือยางของชาวบ้านเข้าไปตามธารน้ำใส สัมผัสธรรมชาติภายในภูเขาช้าง ชมหินงอกหินย้อยทั้งรูปคนตกปลา รูปแป๊ะยิ้ม รูปปลา รูปช้างภายในภูเขาช้างสัญลักษณ์ของเมืองพังงา ซึ่งรูปลักษณ์คล้ายช้างหมอบนี้ มีถ้ำพุงช้าง อ่านเพิ่มเติม...

นายสนั่น การเร็ว

เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตการรักษาเอ็นและกระดูก ศึกษาการเข้ากระดูกแลการเข้าเอ็นเมือเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม...

วัดประชุมโยธี


วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
  ประวัติวัดประชุมโยธีชั้นและตำบลที่ตั้ง
วัดประชุมโยธี  เดิมชื่อ  วัดควน  เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  อ่านเพิ่มเติม...


นางคล่อง แก้วหาญ
 เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตการผลิตภัณฑ์จากต้นเตยและเรียนรู้การทำขวัญนาคและวิสาหกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  อ่านเพิ่มเติม...

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา


สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 9 ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 162 ไร่ 294 ตารางวา อ่านเพิ่มเติม...

ถ้ำพุงช้าง


ถ้ำพุงช้าง  อยู่ภายในบริเวณวัดประพาสประจิมเขต ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ถ้ำพุงช้าง   มีความโดดเด่นที่ภายในตัวถ้ำมีลักษณะของหินงอกหินย้อยอันเป็นความมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ ที่สวยงามแปลกตา  อ่านเพิ่มเติม...

นายด้าหนี่ หาผล

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ สามารนำไปพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างอาชีพใหม่แก่ผู้มองหาอาชีพเสริมและอาชีพใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา


ศาลเจ้า (อ๊าม) เจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ หลังแรก ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองพังงา ในราว พ.ศ. ๒๓๕๒ (เริ่มก่อตั้งเมืองพังงา) ซึ่งหลักฐานอ้างอิงมาจาก หนังสือ “เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู เล่ม ๑ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕” อ่านเพิ่มเติม...

เจดีย์เขาล้างบาศ


เจดีย์เขาล้างบาศตั้งอยู่บนเชิงเขาภูเขาวง เป็นสถานที่ท่านขุนงาได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยที่เริ่มจะก่อสร้างเมืองงา เจดีย์เขาล้างบาศ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะโบราณช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น  อ่านเพิ่มเติม...

นายสำรวย พละหงษ์

เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตด้านการทำผลิตภัณฑ์จากต้นชกและเครื่องประดับแบบต่างๆและวิสาหกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการฝึกปฏิบัติจริง/ดูงานการผลิต อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวนวลจันทร์ พูลศิริ


ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

นางสาวนวลจันทร์ พูลศิริ ได้เรียนรู้และสืบทอดการทำจักสานก้านจากมาจากมารดา เริ่มจากช่วยมารดาเหล่าก้านจาก และได้นั่งดูวิธีการทำจากมารดาเป็นประจำ เลยมีความสนใจอยากทำเหมือนมารดาบ้าง  อ่านเพิ่มเติม...

นายสวัสดิ์ เทพณรงค์


เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้    เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตการทำน้ำตาลชกแบบต่างๆและวิสาหกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการฝึกปฏิบัติจริง อ่านเพิ่มเติม...

นายอารมณ์ อินฉ้วน


ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

นายอารมณ์ อินฉ้วน เป็นการสืบทอดมาจากบิดาในการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ต่างๆ บวกกับตนเองที่ทำงานด้านหน่วยงานเกษตรอำเภอก็ได้ศึกษาเพิ่มเติม ในการปลูกพืชตามศาสตร์พระราชา ก็ปลูกเรื่อยๆ ลองผิด ลองถูกมาเยอะ   อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตกในโตนน้ำตกในโตน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นน้ำตกที่สูงมาก จึงไม่เหมาะกับการลงเล่น อ่านเพิ่มเติม...

วัดมงคลสถิต
ประวัติ  วัดมงคลสถิตย์มีความเก่าแก่ และเป็นที่สักการะศัทธา ของประชาชนตำบลป่ากอ  และคนทั่วไปในด้านพุทธคุณนั้น กล่าวกันว่า ผู้ใดมาขอพรสิ่งใดกับหลวงพ่อชมแล้วจะได้ตาม ประสงค์ สังเกตได้จาก การมีลูกศิษฐ์  อ่านเพิ่มเติม...

สวนไอยดา

เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและที่ดิน มาพัฒนาผืนดินของตนเองความสมบูรณ์ขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

สวนลุงมูล

ท่านได้น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและที่ดิน มาพัฒนาผืนดินที่แห้งแล้งให้พลิกฟื้นความสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั่ง โดยเริ่มต้นจากการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา โดยใช้การขุดด้วยสองมือของตัวเองใช้เวลาหลายปี อ่านเพิ่มเติม...

นายประมูล จรุงการ
นายประมูล จรุงการ ได้เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานด้วยตนเอง จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ทำให้เกิดความชำนาญ อ่านเพิ่มเติม...

นางแหวน ขมักกิจ

นางแหวนขมักกิจได้เรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับการทำต้นไม้ต้นหญ้ามาจากเบื้องต้นเริ่มจากช่วยเก็บดอกหญ้าและได้นั่งดูวิธีการทำจากเป็นประจำเลยมีความคิดอยากทำเหมือนเดิมไม่ลองทำและ ได้ให้เมื่อไม่เข้าใจก็ถามตลอดการช่วยแนะนำการทำที่ถูกต้อง  อ่านเพิ่มเติม...

การทำผ้ามัดย้อม

การทำผ้ามัดย้อม
สำหรับจุดเริ่มต้นของการทำผ้ามัดย้อม เกิดจากความร่วมมือกันของคนในชุมชนบ้านสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อสานต่อเสน่ห์ของการย้อมสีไมตก ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสั่งสม และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  อ่านเพิ่มเติม...

ขนมจีนบ้านบางกัน


“ร้านขนมจีนบ้านบางกัน” ของนายประหยัด ว่องปลูกศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านบางกัน ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา เป็นร้านขนมจีนที่ใครผ่านไปผ่านมาในจังหวัดพังงาจะต้องไม่พลาดลิ้มชิมรสชาติ ที่มีตำนานความอร่อย และขายมานานกว่า 20 ปี  อ่านเพิ่มเติม...

สนามกอล์ฟกระทะทอง กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท


กะทะทอง กอล์ฟ และ รีสอร์ท สปา  (Katathong Golf Resort & Spa)
ที่ตั้ง  51 หมู่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก, ทุ่งคาโงก, อำเภอเมืองพังงา, พังงา, ประเทศไทย, 82000
รายละเอียดโรงแรม
Check-in and Check-out Time  อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นศุนย์เรียนรู้แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 48/7 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่รวมพันธุ์ไผ่มากกว่า 100 ชนิด  อ่านเพิ่มเติม...

 ขนมทองม้วน ” อีกหนึ่งขนมไทยโบราณที่ใครหลายๆ คน ต้องเคยลิ้มลองรสชาติกันมาบ้างแล้ว รสชาติหวาน มัน กรอบ สมัยนี้หารับประทานได้ไม่ยาก มีขายตามร้านค้า ตามท้องตลาดมากมาย ยิ่งถ้าหากทำทานเองที่บ้าน ทำเพื่อใช้ในงามงคลต่างๆ วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยาก อ่านเพิ่มเติม...

นางวิภา ศรีเมือง

ไม้กวาด คือ อุปกรณ์สำหรับให้ในการทำความสะอาดที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อทำความสะอาดบ้าน หรือปัดอยากไย่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กศน.ตำบลโคกเจริญ มีการพัฒนา  อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดพังงามีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 8 ศูนย์ อยู่ใน 8 อำเภอและมีศูนย์หนึ่งที่สามารถทำได้อย่างดียิ่งก็คือศูนย์ของ นายสุทัศน์ กาละสังข์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา  อ่านเพิ่มเติม...

บึงนบหลวง


บึงนบหลวงเป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่กว้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย และเดินเล่น บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้  อ่านเพิ่มเติม...

กศน.ตำบลทุ่งคาโงก


สภาพทั่วไป

1.  ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลทุ่งคาโงก  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  5   ตำบล  ของอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ที่ทำการ   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองพังงา  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก  อ่านเพิ่มเติม...

มัสยิดเกาะปันหยี


 มัสยิดเกาะปันหยีดารุสสลาม อ.เมือง จ.พังงา เป็นมัสยิดที่ตั้งตระหง่านกลางท้องทะเลอันดามัน บนเกาะที่มีมุสลิมอาศัยอยู่ทั้งเกาะมัสยิดหลังนี้ได้รับการบูรณะสร้างใหม่ เปิดใช้งานเมื่อต้นปีพ.ศ. 2557 อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีการให้ทานไฟ

ประเพณีการให้ทานไฟ นิยมประกอบพิธีกันในเดือนอ้าย หรือ เดือนยี่ของทุก ๆ ปี (ประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นช่วงหรือฤดูที่อากาศหนาวเย็นใน ภาคใต้ ปัจจุบันนิยมทำกันในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม เพราะตรงกับวันเด็กแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม...

บ้านหนังสือชุมชน ม.3 บ้านปากพู่กศน.ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพังงา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand