TKP HEADLINE

วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติในพระอุปถัมป์ (เขาม่วง)วัดแห่งนี้สมชื่อวัดป่าจริงๆเพราะโอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวครึ้ม ร่มรื่น นกยูงและฝูงไก่ป่าที่นี่คุ้นคนมากค่ะ ไม่ตระหนกตกตื่นกับการมาเยือนของคนแปลกหน้า อ่านเพิ่มเติม....

วัดบางเสียด

วัดบางเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม...

วัดอินทภูมิ (วัดปากถัก)วัดอินทภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 2ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่บนควน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญแบบถาวร กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างอาชีพใหม่แก่ผู้มองหาอาชีพเสริมและอาชีพใหม่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ่านเพิ่มเติม...

วัดปาโมกข์ (วัดปากพู่)วัดปาโมกข์ ตั้งอยู่เลขที่ 59 บ้านปากพู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน อาณาเขตที่ตั้งวัดกว้าง ประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 9เมตร ยาว 18เมตร โครงสร้างเป็นอาคารไม้สร้างแบบชั่วคราว ศาลาการเปรียญกว้าง15เมตร ยาว 30เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น วัดาโมกข์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2412 อ่านเพิ่มเติม...

กศน.ตำบลบางเตยกศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

เอ็กซ์โซติค ฟิชชิ่งระหว่างการเข้าพัก ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ำจืดโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพังงา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand